Skip to main content

Хэрэглэгчид ямар ямар хэтэвчтэй байх вэ?

Биржийн үйл ажиллагаа, онцлогоос хамаарч бид хэрэглэгчиддээ олон данс хэтэвч үүсгэж ашиглуулж байгаа. Ялгаатай зорилго, хэрэглээтэй тул хэрэглэгчид танилцсан байх хэрэгтэй. Binance болон бусад томоохон биржүүдийг өмнө хэрэглэж байсан хэрэглэгчид мэдээлэлтэй байх.

Октагон биржийн хэрэглэгч ямар хэтэвч, данстай байх вэ?​

Төгрөгийн данс

Бүх хэрэглэгч дараах төгрөгийн дансыг эзэмшинэ:

  • Үндсэн данс - Крипто бирж дээр дансаа цэнэглэхэд орлого орно
  • Арилжааны данс - Арилжаа хийх тохиолдолд энэ данс руугаа шилжүүлэг хийж ашиглана
  • NFT данс - NFT Marketplace дээр дансаа цэнэглэхэд орлого орно
  • БУСАД - Цаашид бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх явцад нэмэгдэнэ

Крипто хэтэвчүүд

  • Bydep хэтэвч
  • Криптонууд

Цаашид хэрэглэгч данс болон хэтэвч нэмж, хасах боломжтой.