Skip to main content

Angry Red Buha club өөрсдийн discord server-тэй боллоо.JOIN DISCORD

Мэдлэгийн сан буюуOctagon DOCS v2.0

Октагон маркетплейс болон бидний гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тухай мэдээлэл, заавар зөвлөгөөг агуулав.

Angry Red Buha Club

Angry Red Buha Club танилцуулга

Post Archive

ARBC Staking

Зөвхөн Legendary болон Titan цуглуулагчид өөрийн NFT-үүдээ Stake хийснээр, маркетплейсийн ашгаас 20, 30 хүртэлх хувийн ашиг хүртэл боломжтой юм.

Одоогийн байдлаар *** хэрэглэгч stake хийж байна..

2022 оны 08 сарын 23-ны өдрийн байдлаар.