Skip to main content

Futures арилжаа хэрхэн хийх вэ?

Futures арилжаа гэж юу вэ?

Futures арилжаа хэрхэн ажилладаг вэ?

Futures арилжааны давуу болон сул тал.

Take profit гэж юу вэ

Энгийн заавар бичлэг үзэхэд л хангалттай.

Заавар харах

Stop loss гэж юу вэ

Энгийн заавар бичлэг үзэхэд л хангалттай.

Заавар харах