Skip to main content

3 posts tagged with "explain"

View All Tags

· One min read
Matador

Octagon NFT marketplace нь одоогоор 7 төрлийн хэрэглүүртэй NFT худалдаалах, Монголын уран бүтээлчдийн өвөрмөц бүтээлийг Mint хийх болон хөрөнгөтэй холбоотой харилцааг зохицуулах нэгдсэн платформ юм.

Бид үйл ажиллагаагаа зөвхөн NFT-гээр хязгаарлахгүйгээр, цаашдаа криптовалютийн биржийг гаргах, marketplace-ийг DAO болж хөгжүүлэх хэтийн төлөвлөгөөтэйгөөр ажиллаж байна. Манай хөгжүүлэлтэд бусад койнуудыг хууль зүйн зөвшөөрөлтэй орчинд ашиглах , хөрвүүлэх, түүнлэн NFT зах зээлд оролцох гайхалтай боломж нэмэгдэх болно.

· One min read
Matador

Angry Red Buha-гийн үнэнч цуглуулагч, Octagon marketplace-ийн байнгын хэрэглэгчдээ урамшуулах зорилгоор бид санамсаргүй байдлаар сонгож нэг эсвэл бүр бүгдэд нь ч бэлэг өгөх юм. Airdrop-д оролцох маш энгийн бөгөөд доорх даалгавруудыг биелүүлснээр азаа үзэж NFT цуглуулгаа баяжуулах боломжтой. AirDop бүр өөр өөрийн шаардлагатай байх юм. Жишээ даалгаваруудыг доор харуулав.

Сайтын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой даалгаврууд :

  • Хувийн мэдээллээ үнэн зөв оруулах
  • Данс холбох
  • Дансаа нэг удаа цэнэглэх гэх мэт.

Сайтын маркетинг суртчилгаатай холбоотой даалгаврууд :

  • Discord чатанд орох
  • Youtube суваг subscribe хийх.
  • Instagram дагах гэх мэт.

Мөн тухайн цуглуулгын онцлогт тохирсон даалгаврууд :

  • Тухайн цуглуулгаас NFT эзэмшдэг байх
  • Тухайн цуглуулгаас тодорхой тооны NFT-д зүрх дарсан байх гэх мэт.

Та манай мэдээлэл түгээх социал сувгуудад нэгдсэнээр цаг алдалгүй шинэ airdrop-ийн мэдээ хүлээж авах боломжтой.

· One min read
Matador

Octagon marketplace хөгжлийнхөө явцад DAO буюу төвлөрсөн бус удирдлагатайгаар үйл ажиллагаагаа зохицуулж явах юм.

Та Angry Red Buha Club-ын гишүүн байх нь танд Octagon зах зээл дээр өөрийн үзэл бодол, санал шүүмжээ илэрхийлэх боломжийг олгоно. Таны цуглуулгын түвшин таны эрх мэдлийг илэрхийлэх нэрийн хуудас болох юм.

Та өндөр түвшний цуглуулагч бол илүү саналын эрхтэй байх юм. Өөрөөр хэлбэл таны цуглуулга өндөр түвшний үнэ цэнэтэй байх тусам та илүү их хувьцаа эзэмшиж байгаатай ижил зарчмаар ажиллана.