Skip to main content

DAO болж хөгжихийн ач холбогдол

· One min read
Matador

Octagon marketplace хөгжлийнхөө явцад DAO буюу төвлөрсөн бус удирдлагатайгаар үйл ажиллагаагаа зохицуулж явах юм.

Та Angry Red Buha Club-ын гишүүн байх нь танд Octagon зах зээл дээр өөрийн үзэл бодол, санал шүүмжээ илэрхийлэх боломжийг олгоно. Таны цуглуулгын түвшин таны эрх мэдлийг илэрхийлэх нэрийн хуудас болох юм.

Та өндөр түвшний цуглуулагч бол илүү саналын эрхтэй байх юм. Өөрөөр хэлбэл таны цуглуулга өндөр түвшний үнэ цэнэтэй байх тусам та илүү их хувьцаа эзэмшиж байгаатай ижил зарчмаар ажиллана.