Skip to main content

Airdrop гэж юу вэ?

· One min read
Matador

Angry Red Buha-гийн үнэнч цуглуулагч, Octagon marketplace-ийн байнгын хэрэглэгчдээ урамшуулах зорилгоор бид санамсаргүй байдлаар сонгож нэг эсвэл бүр бүгдэд нь ч бэлэг өгөх юм. Airdrop-д оролцох маш энгийн бөгөөд доорх даалгавруудыг биелүүлснээр азаа үзэж NFT цуглуулгаа баяжуулах боломжтой. AirDop бүр өөр өөрийн шаардлагатай байх юм. Жишээ даалгаваруудыг доор харуулав.

Сайтын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой даалгаврууд :

  • Хувийн мэдээллээ үнэн зөв оруулах
  • Данс холбох
  • Дансаа нэг удаа цэнэглэх гэх мэт.

Сайтын маркетинг суртчилгаатай холбоотой даалгаврууд :

  • Discord чатанд орох
  • Youtube суваг subscribe хийх.
  • Instagram дагах гэх мэт.

Мөн тухайн цуглуулгын онцлогт тохирсон даалгаврууд :

  • Тухайн цуглуулгаас NFT эзэмшдэг байх
  • Тухайн цуглуулгаас тодорхой тооны NFT-д зүрх дарсан байх гэх мэт.

Та манай мэдээлэл түгээх социал сувгуудад нэгдсэнээр цаг алдалгүй шинэ airdrop-ийн мэдээ хүлээж авах боломжтой.