Skip to main content

Octagon marketplace гэж юу вэ?

· One min read
Matador

Octagon NFT marketplace нь одоогоор 7 төрлийн хэрэглүүртэй NFT худалдаалах, Монголын уран бүтээлчдийн өвөрмөц бүтээлийг Mint хийх болон хөрөнгөтэй холбоотой харилцааг зохицуулах нэгдсэн платформ юм.

Бид үйл ажиллагаагаа зөвхөн NFT-гээр хязгаарлахгүйгээр, цаашдаа криптовалютийн биржийг гаргах, marketplace-ийг DAO болж хөгжүүлэх хэтийн төлөвлөгөөтэйгөөр ажиллаж байна. Манай хөгжүүлэлтэд бусад койнуудыг хууль зүйн зөвшөөрөлтэй орчинд ашиглах , хөрвүүлэх, түүнлэн NFT зах зээлд оролцох гайхалтай боломж нэмэгдэх болно.