Үндсэн агуулга руу шилжих

Тоглолт хэрхэн явагдах вэ?

NFT худалдаж авах

Нийт 15 NFT-ээс сонгож, хүссэн хэмжээгээрээ худалдаж авна. NFT бүртээ та дахин давтагдашгүй тоо оноох бөгөөд энэ нь таны Airdrop хүлээж авах эрх гэж ойлгож болно.

Airdrop-т оролцох

Super.Money нэг улирал нь 1 сарын хугацаатай үргэлжилнэ.

Тоглоом эхлэхээс өмнө нийт 5 үе шаттай даалгавраас эхний хоёр шатны даалгаврыг урьдчилан тодорхой болгосон байна.

Дараагийн үеийн даалгавруудыг тэр үеийн ялагчийг тодруулах өдрөө оролцогчид NFT худалдан авч, дугаарлалт хийж дууссаны дараа ил болно. Даалгавруудыг биелүүлсэн тоглогчид Airdrop-т оролцох товчийг дарснаар уг шатыг дуусахыг хүлээнэ. Нэг тоглогч үе бүрээс хэдэн NFT-ийн тохирлоос Airdrop авах боломжтой.

Airdrop буух зарчим

Үе шат бүрд тухайн даалгавруудыг биелүүлсэн, Airdropоролцох товчийг дарсан хэрэглэгчдийн дунд Airdrop бууна. Ямар онцгой даалгавартай байсныг систем санамсаргүй байдлаар сонгох бөгөөд бүх даалгаврыг биелүүлсэн тоглогчдод тухайн үеийн Airdrop-ийн шаардлагыг хангаж буй NFT-г эзэмшигчдэд ижил бууна.

Өгөгдсөн даалгаварт байх NFT-ийн онцлогоос шалтгаалсан нөхцөлийг хангасан бол NFT бүрт тэнцүү хувааж, эзэмшигчдэд байгаа тоогоор нь Airdrop бууна.

caution

Airdrop анхаарах зүйлс :

Үе шат бүрд даалгавруудаа биелүүлсэн байх ёстой.

Мөн сүүлийн 3 үеийн шаардлага хангасан тоглогч байхгүй тохиолдолд шагналын санг дараагийн үед шилжүүлнэ.

Super.Money буюу хамгийн том шагналын сангийн ялагч тодрох хүртэл цуглуулна.