Skip to main content

Хэрхэн Titan Collector болох вэ

Бид танд BUHA NFT цуглуулгатай болох татгалзах аргагүй санал тавьж байна.Энэ саналын ард маш олон таатай боломжууд таныг хүлээж байгаа.

Та эзэмшсэн Buha-ныхаа тоогоор эргээд манай Octagon marketplace дээр хөнгөлөлт эдлэх, дэлгүүрээс тэр хэмжээгээрээ хямдралтай худалдан авалт хийх, энгийн Buha-аараа ховор Буха-нуудыг солилцох зэрэг маш сонирхолтой олон төрлийн харилцаа үүсэх юм.

Та Буха клубээс 4 буюу түүнээс дээш цуглуулснаар цуглуулагчийн хамгийн эхний түвшинг хангаж эхлэнэ. Жишээлбэл, та Титан цуглуулагч болж сар бүр манай Octagon marketplace-ийн цэвэр ашгийн 30%-ийг сар бүр хуваан хүртэх эрхтэй болъё гэвэл танд

  • Common Buha X 10
  • Cyborg Buha X 7
  • Golden Buha X 6*
  • Black Cyborg X 2**
  • Golden Zombie X 5*
  • Golden Cyborg X 3*
  • Dragon X 1*
  • Golden Dragon X 1*

тус тус цуглуулсан байх шаардлагатай юм.

Та ингэхийн тулд Луугийн ферм эрхэлж, Buha-нууд цуглуулах хэрэгцээ гарна.Таныг манай Buha ертөнцийн хамгийн эрхэм бас хамгийн күүл онцгой гишүүн болгох тасалбар болно.