Skip to main content

Angry Red Buha Club

Angry Red Buha Club нь (BUHA.MN) Нийт 10000 ширхэг Buha бүтээгдсэн

“2022 оны 01 сард Octagon NFT Marketplace нь өөрийн анхны цуглуулгаа Angry Red Buha Club нэртэйгээр гаргаснаас үйл ажиллагаагаа эхэлсэн юм.” 1

Buha NFT эзэмшигчид ARBC-т нэгдэн олон үйл ажиллагаанд оролцохоос гадна, маш олон төрлийн хямдрал, урамшууллыг хүртэх боломжтой.

Клубын зорилго

ARBC нь одоогоор 5 цуглуулгаас бүрдэж байгаа. Үүнд :

Buha

Mutant Buha

Year of Tiger 2022

Buha Naadam Collection

Dragon.