Skip to main content

Angry Red Buha танилцуулга

Angry Red Buha Club нь (BUHA.MN) Нийт 10000 ширхэг Buha бүтээгдсэн

“2022 оны 01 сард Octagon NFT Marketplace нь өөрийн анхны цуглуулгаа Angry Red Buha Club нэртэйгээр гаргаснаас үйл ажиллагаагаа эхэлсэн юм.” 1

Buha NFT эзэмшигчид ARBC-т нэгдэн олон үйл ажиллагаанд оролцохоос гадна, маш олон төрлийн хямдрал, урамшууллыг хүртэх боломжтой.

Анхдагч Буханууд

ARBC нь одоогоор 5 цуглуулгаас бүрдэж байгаа. Үүнд : Buha, Mutant Buha, Year of Tiger 2022 , Buha Naadam Collection болон Dragon.

Buha (Common) BVP : 1

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Zombie Buha (Uncommon)BVP : 1.5

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Cyborg Buha (Rare) BVP : 2

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Golden Buha (Epic) BVP : 2.5

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Black Cyborg Buha (Mythical) BVP : 3.5

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Golden Zombie Buha (Legendary) BVP : 4

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Golden Cyborg Buha (Immortal) BVP : 8

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Мутант Буханууд

Mutant Buha (Rare) BVP : 2

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Zombie Mutant Buha (Epic) BVP : 3

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Cyborg Mutant Buha (Legendary) BVP : 4

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Black Cyborg Mutant Buha (Immortal) BVP : 8

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Луу гэр бүл

Egg (Common) BVP : 10

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Golden Egg (Rare) BVP : 20

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Dragon Mutant Buha (Legendary) BVP : 15

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Dragon (Immortal) BVP : 30

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.

Golden Dragon (Ancient) BVP : 60

Buha нь анхны өөрсдийн гаргасан цуглуулга бөгөөд анх .... ш давтагдашгүй алгоритмийн аргаар бүтээсэн.

Ашиглаж буй блокчейн : Solana, Polygon.

Минт хийсэн огноо : 2022.